Tuyển dụng

Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng, tuy nhiên bạn vẫn có thể gởi hồ sơ về địa chỉ quan100157@gmail.com chúng tôi sẽ xem xét và sắp xếp công việc phù hợp khi có nhu cầu. Trân trọng cảm ơn.